SENARAI BORANG

Senarai borang untuk rujukan staf JKR Negeri Sembilan:

1.     Borang Permohonan Cuti Rehat

2.     Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod (CTR)

3.     Borang Tuntutan Elaun Lebih Masa

4.     Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri

5.     Borang Penghantaran Faksimili

6.     Borang Permohonan Barang

7.     Borang Aduan Kerosakan

8.     Borang Kebenaran / Kelulusan Keluar Pejabat Untuk Menghadiri Mesyuarat / Kursus / Bengkel 

9.     Borang Mohon Kenderaan

10.   Borang Permohonan Perjalanan Melebihi 240KM

11.   Borang Senarai Semak Kewangan

12.   Borang Permohonan Keluar Negeri