Kenyataan Tawaran  Sebut Harga Daerah Rembau, Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Sembilan Tahun 2022

BIL

TAJUK

 

TARIKH  JUAL

 

TARIKH TUTUP 

 
1.

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MINYAK DIESEL KE STOR JKR DAERAH REMBAU NEGERI SEMBILAN TAHUN 2023 (JDR/A/S-2/2023)

 

  29.11.2022 HINGGA 02.12.2022   05.12.2022  
2.

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STOR BATU HAMPAR, BAHAGIAN JALAN, JKR DAERAH REMBAU BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT BULAN (24) BULAN 01.02.2023 HINGGA 30.1.2025 (JDR/A/S-1/2023)

  29.11.2022 HINGGA 02.12.2022   05.12.2022  
3.

KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G1 07.11.2022

*KLIK PAUTAN DI ATAS UNTUK MEMUAT TURUN KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G1 07.11.2022*

*** NOTIS PINDAAN SEBUT HARGA KERJA G1 07.11.2022 ***

SENARAI SEBUTHARGA KERJA:

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI JALAN MAMPONG - PEKAN REMBAU (N109) DAN JALAN PENGKALAN NELAYAN SUNGAI TIMUN (N116), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-01-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI JALAN GADONG  - BONGEK (N111) DAN JALAN KAMPUNG JAWA - GADONG, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-02-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI JALAN PULAU MAMPAT - SEBERANG BATU HAMPAR (N107) DAN RIMBUNAN KASIH (N173), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-03-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI JALAN ASTANA RAJA - LEGONG JAYA (N106), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-04-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI JALAN SAWAH RAJA - NERAMBAI (N103), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-05-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI JALAN REMBAU - PEDAS (N105), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-06-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI JALAN ULU SEPRI - BTN (N50), KAMPUNG ULU GAING - SEPRI (N51) DAN JALAN IKBTN REMBAU (N76), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-07-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI JALAN KUNDUR -PILIN (N33) DAN JALAN KUNDUR HILIR (N114), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-08-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI JALAN RANTAU - CHEMBONG (N102) DAN JALAN HOSPITAL REMBAU (N83), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (JDR/N/J/S-09-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI JALAN KAMPUNG BATU - INAS (N14), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-10-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI JALAN ASTANA RAJA - CHENGKAU (N11), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. JDR/N/J/S-11-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI KM 0.00 - KM 7.00 DI JALAN LUBOK CHINA - KOTA (N12), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. JDR/N/J/S-12-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI KM 7.00 - KM 13.6 DI JALAN LUBOK CHINA - KOTA (N12), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. JDR/N/J/S-13-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI KM 0.00 - KM 8.00 DI JALAN PANCHANG - CHENGKAU (N10) DAN JALAN UITM REMBAU (N172), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. JDR/N/J/S-14-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI KM 8.00 - KM 17.2 DI JALAN PANCHANG - CHENGKAU (N10) DAN JALAN UITM REMBAU (N172), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILANDARUL KHUSUS. JDR/N/J/S-15-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI KM 0.00 - KM 7.00 DI JALAN LINGGI - PEDAS (N9), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. JDR/N/J/S-16-2023)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN RUTIN DI KM 7.00 - KM 13.5 DI JALAN LINGGI - PEDAS (N9), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. JDR/N/J/S-17-2023)

  14.11.2022 HINGGA 17.11.2022   21.11.2022  
4.

KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G2 16.08.2022

*KLIK PAUTAN DI ATAS UNTUK MEMUAT TURUN KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G2 16.08.2022*

SENARAI SEBUTHARGA KERJA:

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KM 7.0 JALAN KOTA - LUBOK CHINA (N12), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN (JDR/N/J/S-35/2022)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 8.7 JALAN KOTA - LUBOK CHINA (N12), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN. (JDR/N/J/S-36/2022)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN KUNDUR - PILIN (N33), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-37/2022)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.19 JALAN PANCHANG - CHENGKAU (N10) DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-38/2022)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 6.8 JALAN PANCHANG - CHENGKAU (N10) DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-39/2022)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 8.5 JALAN PANCHANG - CHENGKAU (N10) DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-40/2022)

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN LINGGI - PEDAS (N9), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-41/2022)
  23.08.2022 HINGGA 29.08.2022   30.08.2022  
5.

KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN DA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KM 0.00-KM 0.70 JALAN SAWAH RAJA-NERAMBAI (N103), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (G1)(JDR/N/J/S-41/2022)

 

  23.08.2022 HINGGA 29.08.2022   30.08.2022  
6.

KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G1 28.7.2022

*KLIK PAUTAN DI ATAS UNTUK MEMUAT TURUN KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G1*

SENARAI SEBUTHARGA KERJA:

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TEBING DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 1.0 JALAN KUNDUR-PILIN (N33), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN. (JDR/N/J/S-32/2022)
 • KERJA-KERJA MENYELENGGARA LONGKANG DI KM 12 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PACHANG-CHENGKAU (N10), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-33/2022)
 • KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 9.0 JALAN KOTA-LUBOK CHINA (N12), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-34/2022)

 

 

 

04.08.2022 HINGGA 11.08.2022 

 

 

12.08.2022

 
7. 

KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G2 28.7.2022

*KLIK PAUTAN DI ATAS UNTUK MEMUAT TURUN KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G2*

SENARAI SEBUTHARGA KERJA 

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PEMBENTUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.28 JALAN PULAU MAMPAT - SEBERANG BATU HAMPAR (N107), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN. (JDR/N/J/S-29/2022)                
 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TEBING DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.55 JALAN KUNDUR HILIR (N114), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN. (JDR/N/J/S-30/2022)
 • KERJA -KERJA PENYELENGGARAAN TEBING DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 3.2 JALAN KUNDUR-PILIN (N33), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN. (JDR/N/J/S-31/2022)

 

 

 

04.08.2022 HINGGA 11.08.2022

 

 

12.08.2022

 
8.

KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G1 21.6.2022

*KLIK PAUTAN DI ATAS UNTUK MEMUAT TURUN KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G1*

SENARAI SEBUTHARGA KERJA 

 • KERJA-KERJA MENGGANTIKAN PERABOT JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN NEGERI (DUN CHEMBONG), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-26/2022)
 • KERJA-KERJA MENGGANTIKAN PERABOT JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN NEGERI (DUN KOTA), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-27/2022)
 • KERJA-KERJA MENGGANTIKAN PERABOT JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN REMBAU - PEDAS (N105), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-28/2022)

 

 

 

24.06.2022 HINGGA 30.06.2022

 

 

01.07.2022

 
9.

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TEBING DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 13, JALAN KOTA-LUBOK CHINA (N12), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/N/J/S-25/ 2022)

 

  24.05.2022 HINGGA 27.05.2022   30.05.2022  
10.

KERJA-KERJA PEMULIHAN PAGAR KAWASAN SEKOLAH DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN KUNDUR, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-06/2022)

  17.05.2022 HINGGA 20.05.2022   23.05.2022  

11.

 KENYATAAN SEBUTHARGA KERJA G2 10.05.2022

***KLIK PAUTAN DI ATAS UNTUK MEMUAT TURUN KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G2***

SENARAI  SEBUTHARGA KERJA

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN KUNDUR, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.(JDR/P/B/S-04/2022) 
 • KERJA-KERJA NAIKTARAF SUSUR GAJAH DI SEKOLAH KEBANGSAAN KUNDUR, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-05/2022)
 

 

 17.05.2022 HINGGA 20.05.2022

 

 

 23.05.2022

 
12.

 KERJA-KERJA PENYENGGARAAN SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 4.9 JALAN LINGGI-PEDAS (N9), DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

 

 

 17.05.2022 HINGGA 20.05.2022

 

 23.05.2022

 

 13.

 KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G1  29.04.2022


*** KLIK PAUTAN DI ATAS UNTUK MEMUAT TURUN KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G1 29.05.2022***

SENARAI SEBUT HARGA KERJA G1 29.05.2022:

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BLOK ANAK ACEH DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SEDIA RAJA, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-13/2022)

 • KERJA-KERJA KAWALAN SERANGGA PEROSAK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SEDIA RAJA, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-16/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BANGUNAN ASRAMA PUTERA (BLOK A) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-19/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BANGUNAN ASRAMA PUTERA (BLOK C) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-20/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BANGUNAN DEWAN MAKAN (BLOK D) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-21/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BANGUNAN ASRAMA PUTERI (BLOK E) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-22/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BANGUNAN JKR 1124 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-23/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BANGUNAN JKR 1125 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-24/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN SEPTIK TANK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-25/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BUMBUNG BANGUNAN (MAKMAL FIZIK, BIO DAN KIMIA) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-29/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BUMBUNG BANGUNAN (BENGKEL DAN STUDIO) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.(JDR/P/B/S-30/2022)

  09.05.2022 HINGGA 13.05.2022   16.05.2022  

 14.

 KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G2  29.05.2022


*** KLIK PAUTAN DI ATAS UNTUK MEMUAT TURUN KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G2 29.05.2022***

SENARAI SEBUT HARGA KERJA G2 29.05.2022:

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN SEPRI, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-07/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN INFRASTRUKTUR LUARAN BANGUAN & LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SMK DATO' UNDANG HJ. ADNAN, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-18/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN SUSUR GAJAH & LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-26/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN JALAN & LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-28/2022)

  09.05.2022 HINGGA 13.05.2022   16.05.2022  
15.

 KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G2 (LAWATAN TAPAK) 29.05.2022


*** KLIK PAUTAN DI ATAS UNTUK MEMUAT TURUN KENYATAAN SEBUT HARGA KERJA G2 (LAWATAN TAPAK) 29.05.2022***

SENARAI SEBUT HARGA KERJA G2 (LAWATAN TAPAK) 29.05.2022:

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BLOK PENTADBIRAN DAN KANTIN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SEDIA RAJA, REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-08/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BLOK AKADEMIK (SEMELENGGONG, 3 BATU & BATU BELANG) DAB LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SEDIA RAJA, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-09/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BLOK PAYA KUMBUH DAN MUNGKAL DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SEDIA RAJA, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-10/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BLOK BATU HAMPAR DAN ANAK MELAKA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SEDIA RAJA, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-11/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BLOK SERI LEMAK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SEDIA RAJA, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-12/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BLOK ASPURI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SEDAI RAJA, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-14/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN BLOK ASPURA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SEDAI RAJA, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-15/2022)

 • KERJA-KERJA PEMULIHAN PAGAR KAWASAN DAN SUSUR GAJAH SEKOLAH DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SEDAI RAJA, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-17/2022)

  09.05.2022 HINGGA 13.05.2022   16.05.2022  

 16.

 KERJA-KERJA PEMULIHAN PAGAR KAWASAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (JDR/P/B/S-27/2022)

 

  09.05.2022 HINGGA 13.05.2022   16.05.2022  

 17.

 KERJA-KERJA MEMPERELOK LOKASI KERAP BERLAKU KEMALANGAN (BLACKSPOT) DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI FT001, KM26 SEKSYEN 290.00, JALAN SEREMBAN - TAMPIN, REMBAU, NEGERI SEMBILAN (JDR/P/J/S-07/2022)

  21.03.2022 HINGGA 25.03.2022   28.03.2022  

 18.

 CADANGAN MEMBEKAL DAN PERKHIDMATAN PENGHANTARAN MINYAK DIESEL KE STOR DAERAH DAN BENGKEL JKR REMBAU, JALAN BATU HAMPAR, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

  15.02.2022 HINGGA 18.02.2022   21.02.2022  
19.

 MENAIKTARAF PEJABAT PENERANGAN DAERAH DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (JDR/P/B/S-01/2022)

  09.02.2022 HINGGA 15.02.2022   21.02.2022  

 20.

 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN BANGUNAN KURATERS PERSEKUTUAN KKR DI CHEMBONG, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (JDR/P/B/S-02/2022)

  09.02.2022 HINGGA 15.02.2022   16.02.2022  

 21.

 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN BANGUAN KUARTERS PERSEKUTUAN KKR DI PEDAS, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (JDR/P/B/S-03/2022)(JDR/P/B/S-03/2022)

  09.02.2022 HINGGA 15.02.2022   16.02.2022  

22.

 KENYATAAN SEBUTHARGA KERJA 

 • KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSEKUTUAN FT001 (JALAN SEREMBAN - TAMPIN) DARI SEKSYEN 271.00 HINGGA 272.00, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. 

 • KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

 • KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 'EXPANSION JOINT' SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSEKUTUAN FT001 (JALAN SEREMBAN -TAMPIN) SEKSYEN 291.20, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
 

 

07.02.2022 

HINGGA 

11.02.2022

 

 

11.02.2022

 

 23.

 KENYATAAN SEBUTHARGA KERJA

 • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSEKUTUAN FT001(JALAN SEREMBAN - TAMPIN), DARI SEKSYEN 271.00 - 272.00, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS KHUSUS


  KLIK UNTUK MUAT TURUN • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSEKUTUAN FT001(JALAN SEREMBAN - TAMPIN), DARI SEKSYEN 272.00 - 275.00, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS KHUSUS


  KLIK UNTUK MUAT TURUN • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSEKUTUAN FT005 (JALAN LUBOKCHINA - PORTDICKSON), DARI SEKSYEN 271.00 - 271.30, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS KHUSUS


  KLIK UNTUK MUAT TURUN • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSEKUTUAN FT005 (JALAN LUBOKCHINA - PORTDICKSON), DARI SEKSYEN 271.50 - 272.00, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS KHUSUS


  KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

  13.01.2022 HINGGA 17.01.2022   17.01.2022  
             

 

   PAUTAN PANTAS
  My Goverment
   Data Terbuka
 
 CREaTE JKR
   Email 1Govuc
   eKursus SUKN9
   HRMIS
   PAP Architect

 

February 2023
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4