Laporan Perolehan Secara Tender Jabatan Kerja Raya (JKR)  Negeri Sembilan 2019

     JKR Ibu Pejabat 

     JKR Cawangan Kejuruteraan Elektrik  

     JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal  

     JKR Seremban   

     JKR Daerah Port Dickson  

     JKR Daerah Kuala Pilah  

     JKR Daerah Rembau  

     JKR Daerah Tampin 

     JKR Daerah Jempol 

     JKR Daerah Jelebu