Kenyataan Tawaran Sebutharga Jabatan Kerja Raya (JKR)  Negeri Sembilan 2020

     JKR Bahagian Pentadbiran & Kewangan 

     JKR Bahagian Bangunan 

     JKR Cawangan Kejuruteraan Elektrik  

     JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal  

     JKR Seremban   

     JKR Daerah Port Dickson BARU

     JKR Daerah Kuala Pilah  BARU

     JKR Daerah Rembau BARU

     JKR Daerah Tampin BARU

     JKR Daerah Jempol BARU

     JKR Daerah Jelebu BARU