DOKUMEN RUJUKAN INTEGRITI

1. WHISTLEBLOWING

2. KOD ETIKA JKR

3. PELAN TINDAKAN PENGUKUHAN INTEGRITI (PTPI)

4. SIRIM : ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS (ISO 37001)

5SPRM : TATACARA PENYIASATAN BERKESAN

6LAPORAN KETUA AUDIT NEGERA (LKAN)

7INTEGRITI : SOAL HATI, TANPA INTEGRITI ROSAK ORGANISASI

8PELAN ANTIRASUAH NASIONAL 2019 - 2023

9GARIS PANDUAN PENGURUSAN UNIT INTEGRITI AGENSI AWAM

10. BINGKISAN INTEGRITI