PENERANGAN SISTEM

Sistem Latihan merupakan satu sistem pangkalan data yang dibangunkan bagi membantu sumber manusia mengurus dari segi latihan dan kursus pegawai dan kakitangan JKR dengan lebih efisian.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK AKSES

1. Klik pautan di bawah
2. Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan yang sah serta Abjad Laluan yang tertera. Kemudian, klik butang ‘Daftar Masuk’

PAUTAN