Kenyataan Tawaran Sebut Harga Daerah Kuala Pilah, Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Sembilan Tahun 2021

 

BIL

TAJUK

 

TARIKH  JUAL

 

TARIKH TUTUP 

KERJA-KERJA MENYENGGARA CERUN DI LALUAN TG. IPOH - SERI MENANTI - SENALING (N24) SEKSYEN 1.2 DAN  LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

10.08.2021 HINGGA 17.08.2021  

  18.08.2021  
2

KERJA-KERJA MENYENGGARA  SISTEM PERPARITAN DI LALUAN BATU KIIR - PADANG LEBAR - PERTANG (N19) SEKSYEN 7.1 DAN  LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

10.08.2021 HINGGA 17.08.2021  

  18.08.2021  
3

KERJA-KERJA MENYENGGARA  SISTEM PERPARITAN DI LALUAN GUNTUR - PADANG LEBAR (N124) SEKSYEN 0.8 DAN  LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  10.08.2021 HINGGA 17.08.2021     18.08.2021   
4

KERJA-KERJA MENYENGGARA PEMBENTUNG DAN SISTEM PERPARITAN DI LALUAN KUALA PILAH - TEMERIS - KUALA JELAI (N112) SEKSYEN 3-4 DAN  LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  10.08.2021 HINGGA 17.08.2021     18.08.2021  
5

KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM PERPARITAN DI LALUAN AIR MAWANG - RENGGOH (N113) SEKSYEN 10.3 - 10.7 DAN  LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  10.08.2021 HINGGA 17.08.2021     18.08.2021  
6

KERJA-KERJA MENYENGGARA PEPAKU JALAN (ROADSTUD) DI LALUAN KUALA PILAH - TEMERIS - KUALA JELAI (N112) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  10.08.2021 HINGGA 17.08.2021     18.08.2021  
7

KERJA-KERJA MENYENGGARA SISTEM PERPARITAN  DI LALUAN GUNTUR - PADANG LEBAR (N124) SEKSYEN 5.5 - 5.7 DAN  LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  10.08.2021 HINGGA 17.08.2021      18.08.2021   
8

KERJA-KERJA MENYENGGARA SISTEM PERPARITAN DI LALUAN TERENTANG - PADANG LEBAR (N54) DAN  LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

10.08.2021 HINGGA 17.08.2021  

  18.08.2021     
9

KERJA-KERJA MENYENGGARA SISTEM PERPARITAN DI LALUAN GUNTUR - PADANG LEBAR (N124) SEKSYEN 4.1 DAN  LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

 10.08.2021 HINGGA 17.08.202 

  18.08.2021    
10 

KERJA-KERJA MENYENGGARA SISTEM PERPARITAN DI LALUAN TG. IPOH - SERI MENANTI - SENALING (N24) SEKSYEN 22-23 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

   10.08.2021 HINGGA 17.08.202    18.08.2021   
11

KERJA-KERJA MENYENGGARA PEMBENTUNG DI KG. GATING LALUAN KG. BATU - INAS (N14) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  10.08.2021 HINGGA 17.08.202    18.08.2021  
12

KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN DI LALUAN ULU SG. DUA BESAR - SG DUA KECIL (N120) SEKSYEN 0.2 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

 10.08.2021 HINGGA 17.08.202

  18.08.2021 
13

KERJA-KERJA MENYELENGGARA CERUN DI LALUAN AIR MAWANG - GEMENCHEH ULU (N108) SEKSYEN 3.8 - 4.7 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  10.08.2021 HINGGA 17.08.2021   18.08.2021
14

KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM PERPARITAN DAN PERABUT JALAN DI LALUAN TALANG - LANGKAP(N163) SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  10.08.2021 HINGGA 17.08.2021    18.08.2021
15

KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM PERPARITAN DAN PEMBENTUNGAN SEKSYEN 13.5 DI JALAN KEPIS - BAHAU (N17) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  10.08.2021 HINGGA 17.08.2021     18.08.2021
16

KERJA-KERJA MENYENGGARA CERUN DI LALUAN SERI MENANTI - TERACHI (N29) SEKSYEN 4.3 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

 22.07.2021 HINGGA 28.07.2021

  27.07.2021 HINGGA 29.07.2021 
17

KERJA-KERJA MENYENGGARA CERUN DI LALUAN TG. IPOH - SERI MENENATI SENALING (N24) SEKSYEN 1.2 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

   22.07.2021 HINGGA 28.07.2021   27.07.2021 HINGGA 29.07.2021 
18

KERJA-KERJA MENYENGGARA SISTEM PERPARITAN DI LALUAN SUNGAI PELANGAI - TERENTANG (N141) SEKSYEN 0 - 0.2 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

   22.07.2021 HINGGA 28.07.2021   27.07.2021 HINGGA 29.07.2021 
19

KERJA-KERJA MENYENGGARA JALAN DAN SISTEM PERPARITAN DI LALUAN TG. IPOH SERI MENANTI - SENALING (N24) SEK.11 - SEK. 12 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

   22.07.2021 HINGGA 28.07.2021  

27.07.2021 HINGGA 29.07.2021

20

KERJA-KERJA MENYENGGARA JALAN DI LALUAN TG. IPOH - SERI MENANTI - SENALING (N24) SEK. 6.9 - SEK. 9 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

   22.07.2021 HINGGA 28.07.2021  

27.07.2021 HINGGA 29.07.2021

21

KERJA-KERJA MENYENGGRA JALAN DI LALUAN DANGI - KEPIS - BAHAU (N17) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

   22.07.2021 HINGGA 28.07.2021  

27.07.2021 HINGGA 29.07.2021

22

KERJA-KERJA MENYENGARA CERUN DI LALUAN TG.IPOH -RANJAU HANTU (N101) SEKSYEN 2.7 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

   27.07.2021 HINGGA 02.08.2021  

03.08.2021

23

KERJA-KERJA MENYENGGARA CERUN DI LALUAN ULU SG. DUA BESAR - SG. DUA KECHIL (N120) SEKSYEN 0.5 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

   22.07.2021 HINGGA 28.07.2021   27.07.2021 HINGGA 29.07.2021
24

KERJA-KERJA MENEYELENGGARA SISTEM PERPARITAN DI LALUAN SERI MENANTI - TERACHI (N29) SEKSYEN 0 - 1.5 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

   22.07.2021 HINGGA 28.07.2021   27.07.2021 HINGGA 29.07.2021 
25

KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM PERPARITAN DI LALUAN TG. IPOH - SERI MENENTI - SENALING (N24) SEKSYEN 17.5 - 18.2 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

 22.07.2021 HINGGA 28.07.2021

  27.07.2021 HINGGA 29.07.2021 
26

KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN DI LALUAN AMPANG TINGGI - KUALA PILAH (N3) SEKSYEN 0-2 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

 22.07.2021 HINGGA 28.07.2021

  27.07.2021 HINGGA 29.07.2021 
27

KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM PERPARITAN DI LALUAN AIR MAWANG - RENGGOH (N113) SEKSYEN 1.1 -2.5 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

 22.07.2021 HINGGA 28.07.2021

  27.07.2021 HINGGA 29.07.2021 
28

KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM PERPARITAN DI LALUAN AIR MAWANG - GEMENCHEH ULU (N108) SEKSYEN 3.3 - 3.6 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

 

 22.07.2021 HINGGA 28.07.2021

  27.07.2021 HINGGA 29.07.2021 
29

KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM PERPARITAN (FASA 2) DAN TEMBOK PENAHAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LALUAN TG. IPOH - TALANG (N135) DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

   22.07.2021 HINGGA 28.07.2021   27.07.2021 HINGGA 29.07.2021 
30

KERJA-KERJA MENYELENGGARA CERUN SEKSYEN 11-12.5 DI LALUAN DANGI - KEPIS - BAHAU (N17) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KLIK UNTUK MUAT TURUN

   22.07.2021 HINGGA 28.07.2021   27.07.2021 HINGGA 29.07.2021 
31

KERJA-KERJA NAIKTARAF DAN MENYEDIAKAN KELENGKAPAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN TABIKA DI PERKAMPUNGAN ORANG ASLI LANGKAP KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  13.07.2021 HINGGA 21.07.2021   22.07.2021
32

KERJA-KERJA PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI INSTITUT LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KEJURURAWATAN) KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN.

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  29.06.2021 HINGGA 05.07.2021   06.07.2021 HINGGA 08.07.2021
33

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH BALAI YTM UNDANG LUAK JOHOL KUALA PILAH NEGERI SEMBILAN.

KLIK UNTUK MUAT TURUN

  10.6.2021    22.7.2021
34 

KERJA-KERJA MENYENGGARA SISTEM PERPARITAN DAN PEMBENTUNG SEKSYEN 13.5 DI JALAN DANGI - KEPIS - BAHAU (N17) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN.

  10.6.2021     17.6.2021
35

KERJA-KERJA MENYELENGGARA CERUN SEKSYEN 11-12.5 DI LALUAN DANGI - KEPIS - BAHAU (N17) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

   10.6.2021   17.6.2021
           
Apa Pendapat Anda Tentang Laman WEB JKR N.SEMBILAN ?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
September 2021
A I S R K J S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   PAUTAN PANTAS
   My Goverment
   Data Terbuka
 
 CREaTE JKR
   Email 1Govuc
   Email SUKNS
   eKursus SUKN9
   HRMIS
   PAP Architect